AD ACTA PROMOTION

+421 905 210 678, info@adactap.sk

Kontakt

aap SINCE

AD ACTA PROMOTION s.r.o.

Tel.: +421 905 210 678
info@adactap.sk

Korešpondenčná adresa: Bratislavská 49/119, 911 05 Trenčín-Zlatovce

Štefánikova 361/8, 019 01 ILAVA, IČO: 47862653, DIČ: 2024121429
IČ DPH pre iný členský štát: SK2024121429 podľa §7a >>
Banka: SK9209000000005123097773, GIBASKBX

GDPR
Zásady cookies